Допоможемо оскаржити виконавчий напис нотаріуса

Останнім часом кредитори за кредитними договорами (банки: Укрсоцбанк, Приватбанк, Альфабанк та інші, а також колекторські компанії: Кей колект, Кредитні ініціативи, Вердикт фінанс та інші) замість того, щоб іти до суду та тривалий час судитися, ідуть до нотаріуса та вчиняють виконавчі написи нотаріуса. Таким виконавчим написом найчастіше стягується заборгованість за кредитним договором, а рідше звертається стягнення на предмет іпотеки: житло, квартири, будинки, земельні ділянки чи предмет застави: автомобілі та потім це майно виставляється на електронні торги. Нотаріус на практиці не повідомляє боржника: позичальника за кредитним договором про те, що до нього звернувся банк чи колектори з заявою про вчинення виконавчого напису. І боржник дізнається, що відносно нього вчинений виконавчий напис у випадку, коли розпочалося виконавче провадження і вже розпочалися заходи звернення стягнення на майно боржника: накладений на майно боржника арешт, звертається стягнення на заробітну плату (вираховуються з заробітної плати грошові кошти та направляються до виконавчої служби), накладені арешти на рахунки боржника, майно виставлено на продаж на електронних торгах та інші заходи.

Адвокати юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери» мають значний досвід законної антибанківської та антиколекторської діяльності та в тому числі значний досвід оскарження виконавчих написів нотаріуса (більше 100 скасованих виконавчих написів нотаріуса).

Korotya advokat
Як правило кредитор звертається до нотаріуса з заявою про вчинення виконавчого напису нотаріуса, додаючи до неї лише формальні документи: кредитний договір (якщо кредитор просить звернути стягнення на заставне чи іпотечне майно то подається договір іпотеки), розрахунок заборгованості (без первинної бухгалтерської документації, яка б підтверджувала видачу кредиту та його неповернення), вимогу (повідомлення) про виконання кредитного договору (яка начебто направлялася боржнику, але чомусь ним не отримувалася) та якісь поштові документи, що підтверджують начебто направлення вимоги боржнику. В цих формальних документах кредитор ставить будь-які суми, які він вважає за потрібне і, що найгірше, нотаріус ніяк їх не перевіряє.

Такий виконавчий напис потрібно відразу, як ви дізналися про його існування, оскаржувати до суду: подавати позов про визнання виконавчого напису нотаріуса, таким що не підлягає виконанню (не потрібно просити визнати виконавчий напис недійсним чи скасувати виконавчий напис нотаріуса). Обов’язково в судовому процесі потрібно зупиняти виконавче провадження та якщо майно виставлено на продаж на електронні торги та потрібно зупиняти електронні торги.

В позові можна посилатися на безліч підстав для задоволення позову про визнання виконавчого напису нотаріуса:

Відсутність підтвердження надання кредиту та його неповернення: меморіального ордеру про зарахування грошових коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок позичальника, заяви про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній валюті та національній валюті фізичних осіб, копій касових документів, якими оформлена операція з видачі готівкової іноземної валюти за кредитом, виписок за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника за кредитним договором (в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості за основним боргом по кредиту, строкових та прострочених сум за нарахованими процентами, строкових та прострочених сум комісій, сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань за кредитним договором, а також відповідних транзитних рахунків) за певний період. Виписки за аналітичними рахунками мають відображати вихідні та вхідні залишки за кожним операційним днем (для забезпечення контролю повноти відображення всіх операцій), а в межах кожного операційного дня мають містити інформацію про суму операції, контрагента за операцією, номер кореспондуючого рахунку, номер документа по кожній операції та призначення платежу в повному обсягу. Друкування зазначених виписок в іноземній валюті має бути виконано без відображення гривневого еквіваленту та операцій з переоцінки. Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті, а також належному рівню контрастності зображення та застосування розміру шрифту не менше 7. Інформації про розмір процентних ставок, в розрізі їх складових (фіксований відсоток та FIDR), застосованих за кредитним договором протягом відповідних періодів з наданням копій документів Банку, якими підтверджені відповідні ставки FIDR, що є складовими плаваючих процентних ставок за цим договором (якщо така ставка передбачена кредитним договором). Копій додаткових договорів/угод (з додатками до них) про внесення змін та доповнень до кредитного договору (якщо такі укладалися) та інших документів.

 • Відсутність належного направлення та отримання вимоги про порушення кредитного договору та повернення кредиту. Невідповідність направленої вимоги законодавству України. Невідповідність суми кредитного боргу, зазначеного в цій вимозі суми кредитної заборгованості стягненій за виконавчим нотаріальним написом.
 • Ненастання строку виконання кредитного договору в повному обсязі на момент, що передує вчиненню виконавчого напису нотаріуса.
 • Ненадання валютної ліцензії, якщо виконавчим написом нотаріуса стягнено кредитну заборгованість в іноземній валюті;
 • Пропущення строків на звернення з заявою про вчинення виконавчого напису нотаіріуса (пропущення строків позовної давності);
 • Неповідомлення нотаріусом позичальника про звернення кредитора з заявою про чинення виконавчого напису.
 • Існування судового спору на момент вчинення виконавчого напису відносно розміру кредитного боргу (судові процеси про стягнення кредитної заборгованості, про звернення стягнення на предмет іпотеки чи предмет застави, про припинення кредитного зобов’язання, про припинення зобов’язання іпотеки, застави та ін.)
 • Існування факту нарахування процентів, неустойки, пені, штрафів після закінчення строку кредитного зобов’язання, кредитного договору.
 • Відсутність підтвердження (або неналежне підтвердження) факту відступлення права вимоги за кредитним договором чи договором іпотеки: ненадання договору факторингу, ненадання договору купівлі продажу кредитного пакету.
 • Та інші підстави, які виявляються під час аналізу документів, які кредитор подавав нотаріусу для вчинення виконавчого напису нотаріуса.

Тому, ви можете звернутися за правовою допомогою до юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери» якщо вас цікавлять питання оскарження виконавчого напису нотаріуса, визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, порядок оскарження виконавчого напису нотаріуса, як скасувати/оскаржити виконавчий напис нотаріуса, як написати позовну заяву про визнання виконавчого нотаріального напису, таким, що не підлягає виконанню, як встановити незаконність виконавчого нотаріального напису, як зупинити виконавче провадження (продаж майна на електронних торгах) відкритих на підставі виконавчого напису нотаріуса.
Від адвокатів компанії ви отримаєте професійну адвокатську/юридичну консультацію з питань скасування виконавчого напису нотаріуса.

Також ви можете отримати консультацію відносно наступного:

 • Як вирішити проблеми з банком;
 • Як списати кредитну заборгованість (як списати кредитний борг);
 • Як анулювати кредитну заборгованість застосовуючи позовну давність;
 • Як захиститися від кредитора (банку/колекторів);
 • Що робити якщо почався суд про виконання кредитного договору (банк подав в суд);
 • Як заморозити кредитний борг;
 • Як зберегти предмет іпотеки (як скасувати державну реєстрацію предмета іпотеки (взяття на баланс) за банком чи колекторами: практикується Кей колектом та Укрсоцбанком;
 • Як визнати недійсним договір купівлі продажу предмета іпотеки, який був проданий кредитором;
 • Як припинити (визнати недійним, розірвати) договір поруки;
 • Як припинити (визнати недійсним, розірвати) договір іпотеки;
 • Як визнати недійсним іпотечне застереження;
  Та інші питання. Ви можете звернутися до нашої компанії та отримати професійну правову допомогу – якщо вам потрібен адвокат по кредитам (юрист по кредитам, кредитний адвокат, судовий кредитний адвокат).

Для попередньої консультації нам потрібні наступні документи:

 • Кредитний договір;
 • Договір поруки;
 • Договір іпотеки;
 • Позовна заява про стягнення кредитного боргу (за наявності);
 • Виконавчий напис нотаріуса (якщо він вчинений).