Вирішення спорів з Приватбанком, захист в суді

Кредитний адвокат юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери» Роман Коротя спеціалізується на спорах з ПАТ «Комерційний банк Приватбанк» та здійснює захист позичальників, поручителів та іпотекодавців від незаконних дій ПАТ «Приватбанк».

Korotya advokat

ПАТ «Приватбанк» практикує наступні способи стягнення кредитної заборгованості з позичальників та поручителів: вчинення виконавчого напису нотаріуса про стягнення кредитного боргу або стягнення на предмет іпотеки чи застави, подання  позову про стягнення кредитної заборгованості (по іпотечному кредиту чи по кредитній картці). В деяких ситуаціях ПАТ «Приватбанк» практикує взяття предмета іпотеки на баланс – реєстрацію на себе в реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на предмет іпотеки або продаж предмета іпотеки іншій особі на підставі іпотечного застереження. Деякі кредити ПАТ «Приватбанк» продає колекторським компаніям і вже потім колекторські компанії телефонують і вчиняють інші дії щоб отримати грошові кошти від позичальника.

Як вже зазначалося ПАТ «Приватбанк» часто вчиняє виконавчі написи нотаріуса. Це означає, що банк звертається з заявою про вчинення виконавчого напису до приватного нотаріуса і приватний нотаріус без виклику позичальника виписує виконавчий напис, за яким стягує кредитний борг: стягує тіло кредиту, стягує проценти за користування кредитом, стягує пеню за прострочення повернення тіла кредиту, стягує пеню за прострочення повернення процентів за користування кредитом, стягує штрафи за неповернення кредиту (фіксовану ставку і відсоток від суми заборгованості), стягує комісію, стягує плату за вчинення виконавчого напису. Потім виконавчий напис нотаріуса банк пред’являє до виконання приватному виконавцю (рідше в державну виконавчу службу). Приватний виконавець відкриває виконавче провадження, виносить постанову про накладення арештів на все майно і рахунки боржника. Також приватний виконавець здійснює звернення стягнення на заробітну плату і інші періодичні платежі, які здійснюються на користь боржника: направляються відповідні документи в бухгалтерію за місцем роботи і відповідні вимоги в банківські установи про списання грошових коштів. І потім позичальник тільки дізнається про те, що виконавче провадження відкрито і все його майно і кошти заблоковані.

Також по аналогічній схемі банк вчиняє виконавчі написи нотаріуса відносно іпотечного чи заставного майна. Щодо іпотечного майна вчиняється виконавчий напис про звернення стягнення на таке майно. Потім такий виконавчий напис подається приватному виконавцю і виконавець накладає на майно арешт, робить звіт про оцінку такого майна і з часом виставляє майно на продаж на електронні торги (СЕТАМ). Що стосується виконавчих написів відносно заставного майна, то тут існує свій специфічний ризик. Заставне майно це як правило транспортні засоби і приватний виконавець, після того як відкриває виконавче провадження, оголошує в розшук цей транспортний засіб, що є предметом застави і інформація про розшук відразу передається в електронні бази патрульної поліції і такий автомобіль буде зупинений і вилучений відразу як його зафіксують відеокамери. Патрульна поліція вилучить цей автомобіль відразу і передасть за допомогою виконавчої служби на зберігання державному підприємству «Сетам», звідки його можливо буде забрати тільки якщо виконавчий напис нотаріуса буде скасований (визнаний таким, що не підлягає виконанню). І відповідно ризик від виконавчого напису про звернення стягнення на автомобіль полягає в тому, що позичальник може дізнатися про наявність виконавчого провадження лише після того як його зупинять і вилучать авто. Були випадки коли позичальник дізнавався про наявність виконавчого провадження вже після того як його автомобіль виставлявся на продаж на електронний аукціон (СЕТАМ) і навіть тоді, коли його автомобіль вже був проданий на цьому аукціоні. Тому обов’язково потрібно аналізувати стан справ і перевіряти чи не відкрито виконавче провадження на підставі виконавчого напису.

Звісно у всіх цих випадках потрібно оскаржувати виконавчий напис нотаріуса до суду. Потрібно подавати позов до суду про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Паралельно обов’язково потрібно подавати заяву про забезпечення позову шляхом зупинення виконавчого провадження по виконанню виконавчого напису. Забезпечення позову здійснюється з метою, щоб виконавчий напис не виконувався, грошові кошти не стягувалися, а майно не продавалося.

В практиці нашої компанії існує значна кількість способів для скасування виконавчих написів нотаріуса і як наслідок значна кількість анульованих виконавчих написів нотаріуса. І тому навіть якщо у вас існують певні домовленості з банком відносно реструктуризації кредитного договору, виконавчий напис все рівно потрібно скасовувати оскільки всі витрати по виконавчому провадженню: виконавчий збір, винагорода приватного виконавця, ляжуть на вас.

Що стосується іншого найпоширенішого способу стягнення кредитних боргів у ПАТ «Приватбанк»: подання позовів про стягнення кредитної заборгованості, то тут потрібно зазначити наступне:

Існують позови про стягнення кредитної заборгованості по кредитним картам, а існують позови про стягнення кредитної заборгованості по іпотечним чи заставним кредитам.

Що стосується подання позовів про стягнення кредитної заборгованості по кредитним карткам, то потрібно зазначити, що таких позовів існує останнім часом значна кількість. Ситуація по вказаним позовам наступна: люди в певні періоди часу брали у ПАТ «Приватбанк» кредитні картки (багато кредитних карток людям просто нав’язувалися під різними умовами: зарплатний проект, разом з дебітовими картами та ін..) і по цим картам люди вчасно платили, але могли якусь суму недоплачувати. В цьому випадку ПАТ «Приватбанк» вичікував певний час, нараховував значні проценти за користування кредитом та різного роду комісії, пені та штрафи, які в сотні разів перевищували суму основного боргу і зверталися до суду з позовом про стягнення боргу за кредитною картою. В цьому випадку обов’язково потрібно правильно реагувати на такі позови оскільки якщо це не зробити, то суд задовольнить позов і ухвалить заочне рішення про стягнення кредитної заборгованості. Як правило суди розглядають справи про стягнення кредитних боргів на користь ПАТ «Приватбанк» по кредитним карткам в порядку скороченого позовного провадження. Правильна реакція у вас, якщо ви отримали документи з суду про відкриття позовного провадження, має бути така: потрібно писати відзив на позовну заяву ПАТ «Приватбанк». Якщо правильно обгрунтувати відзив на позов, то можна виграти судову справу про стягнення кредиту. З позовом про стягнення кредитного боргу за кредитною карткою як правило подає наступні документи: розрахунок заборгованості за кредитною карткою (або виписки з кредитної картки), довідку про зміну умов кредитування за кредитною карткою (зміну кредитного ліміту), анкету-заяву позичальника на отримання кредитної карти, витяг з умов та правил кредитування та інші документи. Ці документи, якщо правильно написати відзив на позов, можна використати на свою користь та виграти судовий процес про стягнення кредиту у ПАТ «Приватбанк». Якщо ж ви дізналися про стягнення з вас боргу за кредитною картою уже після винесення заочного рішення на користь ПАТ «Приватбанк», то в даному випадку потрібно подавати заяву про перегляд заочного рішення і зазначати в заяві про поважність причин неявки на судове засіданні (суди в багатьох випадках по справам про стягнення боргів за кредитними картами взагалі не направляють судові повістки про виклик на судове засідання), потрібно зазначати про поважність причин неподання відзиву на позов та потрібно зазначати в чому полягає незаконність та необгрунтованість позову та в чому полягають заперечення відносно позовних вимог. При правильній поведінці та захисті адвокатів нашої компанії можна борг, який виставляєбанк по кредитній картці, списати повністю або частково.

Що стосується позовів про стягнення кредитної заборгованості по іпотечним чи заставним кредитам, то потрібно зазначити, що в таких судових процесах як і в судових процесах про стягнення боргу по кредитним карткам потрібно вчасно та правильно реагувати на позов: тобто подати відзив та інші необхідні процесуальні документи: потрібно витребувати необхідні бухгалтерські документи по кредиту та банківську ліцензію, потрібно за необхідності призначити економічну експертизу та вчинити інші необхідні дії в судовому процесі щоб не допустити стягнення боргу в повному обсязі або взагалі стягнення боргу. Також ПАТ «Приватбанк» може подати не позов про стягнення кредитної заборгованості по іпотечному чи заставному кредиту, а позов про звернення стягнення на предмет іпотеки чи застави, що може мати наслідком, якщо правильно не реагувати, виставляння предмета іпотеки (квартири, будинку, земельної ділянки) чи предмета застави (автомобіля) на електронні торги (СЕТАМ) і відповідно продаж зазначеного майна третім особам. Щоб не було негативних наслідків для вас від судового процесу з ПАТ «Приватбанк» звертайтесь до адвокатів ЮК «Майоров, Нерсесян та партнери».

Наступними менш поширеним способом стягнення кредитного боргу є звернення стягнення на предмет іпотеки чи застави в позасудовий порядок. Це означає, що банк на підставі іпотечного чи заставного застереження, що міститься в договорі іпотеки чи застави, реєструє в державному реєстрі прав власності право на іпотеку чи заставу (бере майно на баланс), тобто стає власником майна. Після цього можуть вчинятися дії відносно виселення осіб, що проживають в іпотечному майні з цього майна. Інший спосіб позасудового звернення стягнення на майно, це продаж іпотеки чи застави третім особам. Це означає, що банк продає майно (частіше це іпотека: квартира, будинок чи земельна ділянка) на підставі договору купівлі продажу без дозволу позичальника чи іпотекодавця. В зазначених випадках потрібно звертатися за захистом до адвокатів нашої компанії і ми допоможемо вам скасувати незаконну реєстрацію права власності чи визнати недійсним незаконний договір купівлі продажу.

Також ПАТ «Приватбанк» рідко, але практикує продавати право вимоги за кредитним договором колекторським установам. Цей продаж здійснюється на підставі договору факторингу, договору купівлі-продажу права вимоги чи договору про відступлення права вимоги. З правом вимоги продається і право вимоги по іпотечному зобов’язанню. Але частіше все ж таки продає не право вимоги, а предмет іпотеки на підставі іпотечного застереження. А колектори, якщо вони вам телефонують, то вони діють на підставі договору доручення.

Адвокати юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери» здійснюють повний спектр захисту від ПАТ «Приватбанку» та від його способів стягнення кредитного боргу: від позову про стягнення кредитної заборгованості по іпотечному кредиту, від позову про стягнення кредитного боргу по кредитній карті, від позову про звернення стягнення на предмет іпотеки (від продажу нерухомого майна на електронних торгах), від виконавчого напису нотаріуса про стягнення кредиту чи відібрання іпотеки, від взяття на баланс предмета іпотеки та продажу предмету іпотеки іншим особам, від колекторських компаній, які діють по кредитним договорам укладеним з ПАТ «Приватбанк» та від інших дій пов’язаних зі стягненням кредитних боргів.

Також адвокати компанії надають допомогу в проведенні реструктуризації по кредиту, у викупі права вимоги через факторингову компанію у ПАТ «Приватбанк», в отриманні дисконту при погашенні кредиту та здійснюють інші дії необхідні для позасудового мирного врегулювання спору з ПАТ «Приватбанк».

Для запису на консультацію по вирішенню спору з ПАТ «Приватбанк» телефонуйте за номером, що вказаний вище.