Представництво інтересів в судах у спорах з банками та колекторами

Наша Компанія надає весь спектр юридичних послуг з представництва інтересів клієнтів у спорах з банками, кредитними спілками та іншими фінансовими організаціями щодо кредитних та інших договорів, а саме:
 
1. Консультування з приводу вирішення проблем з банками та колекторами;
2. Повний юридичний захист в судових спорах з колекторами;
3. Проведення переговорів та супроводження угод з колекторами на предмет закриття кредиту з дисконтом;
4. Скасування виконавчого напису нотаріуса через суд;
5. Відміна заочного рішення суду;
6. Зменшення загальної кредитної заборгованості (позовна давність, припинення кредитного зобов'язання, зменшення проеценті та неустойки);
7. Зняття арештів, іпотеки, закриття виконавчого провадження;
8. Оскарження та відміна через суд реєстрації квартири на баланс банку або колекторів (позасудовий порядок);
9. Списання боргу через банкрутство фізичних осіб.

Mayorov advokat

Як правильно закрити кредит (три варіанта)

 

 Приклад рішень судів, які ми виграли

vechera final

yourchyk

НАПИС Андрикевич

 

 
Пропонуємо коротко розглянути правові наслідки невиконання позичальником фінансових зобов'язань за кредитними договорами:
 
1. Виникнення права кредитної установи на звернення до суду. Після того, як позичальник перестає платити за кредитним договором, у нього виникає певна сума заборгованості, яка наростає після кожного чергового траншу з урахуванням штрафних санкцій, передбачених кредитним договором. Досягнення суми заборгованості певних розмірів, передбачених кредитним договором, дає право кредитній установі в односторонньому порядку розірвати кредитний договір. Наслідком чого є обов'язок позичальника протягом короткого терміну повернути кредитній установі всю суму позики, а також неоплачені відсотки і штрафні санкції. Невиконання позичальником даного зобов'язання в добровільному порядку, дає право кредитній установі на звернення до суду.
 
2. Звернення кредитної установи до суду. Кредитна установа звертається до суду за місцем реєстрації боржника або знаходження майна (предмета іпотеки). У судовому процесі, суд зобов'язаний детально вивчити порядок укладення та виконання кредитного договору, відповідність договору законодавству України, правильність нарахування відсотків і штрафних санкцій і т.д.
 
У судовому процесі позичальникові дуже важливо грамотно побудувати свою лінію захисту у процесі. Порядок укладення та виконання кредитного договору регулюється великою кількістю нормативних актів і дуже часто зустрічаються випадки, коли кредитні установи, які розробляють договору, не дотримуються всіх вимог, передбачених законодавством, тому важливо досконально проаналізувати текст договору і виявити дані невідповідності.
 
Позичальник наділений певними правами, якими він може скористатися в судовому процесі. Перш за все, слід пам'ятати, що позичальник може подати зустрічний позов до кредитної установи з вимогою визнати кредитний договір недійсним, якщо він був укладений з порушенням, або в інших передбачених законодавством випадках. Наслідком визнання договору недійсним є зобов'язання сторін повернути один одному все отримане за кредитним договором. Тобто, в цьому випадку, позичальник зобов'язаний буде повернути кредитній установі суму основного кредиту без урахування відсотків і штрафних санкцій та за вирахуванням вже виплачених йому сум.
 
Варто також відзначити, що в чинному законодавстві існує норма, яка передбачає визнання договору недійсним у разі виникнення обставин, що не залежали від сторін і які значною мірою впливають на кінцевий результат, отриманий з виконання договору. До даних обставин можна віднести різку зміну валютного курсу, однак на практиці не все однозначно, існують рішення суду як на користь позичальника так і відмови в задоволенні таких вимог.
 
Ще один момент, на який слід звернути увагу позичальникові, це його майно, яке знаходиться в заставі. Часто так буває, що кредитна установа не врахувало ряд особливостей майна, що передане йому в заставу. Мова йде про права на майно з боку інших осіб, які не брали участь в процесі підписання кредитного договору і не давали згоду на його укладення, однак претендують на майно або його частину (подружжя, особи, які передали позичальникові право власності на дане майно, особи зареєстровані або проживають в квартирі, і т.д.). Все це може стати підставою для звернення з позовом про визнання недійсним факту передачі в заставу майна, так як дана передача порушує права інших осіб, і як наслідок виведення майна з-під застави, що допоможе зберегти майно і значно "спростить" переговорний процес з банком .
 
3. Виконавче провадження. Після проходження всіх судових інстанцій і вступу рішення в силу, яке зобов'язує позичальника виплатити кредитній установі всю суму боргу, виконавча служба за заявою кредитної установи відкриває виконавче провадження. В процесі виконавчого провадження, виконавець визначає перелік майна, яке належить позичальнику та його поручителям, накладає на нього арешт і готує до подальшої реалізації. Слід пам'ятати, що у випадки нестачі коштів, отриманих від реалізації заставного майна, буде реалізовано інше майно позичальника.
 
4. Реалізація майна. Реалізація майна здійснюється спеціалізованою торговельною організацією на публічних торгах. Інформація про торги публікується в засобах масової інформації та на спеціалізованому сайті. Покупцем на торгах може бути будь-яка особа, яка виявила бажання придбати це майно. Стартова ціна майна визначається шляхом оцінки, яку замовляє торгова організація. У випадку, якщо на перших торгах ніхто не виявить бажання придбати майно, будуть проведені повторні торги. На повторних торгах, стартова ціна опускатітся на 20-30%. У випадку, якщо на торгах продати майно так і не вдасться, вона буде передана кредитній установі.
 
Якщо говорити про результати юридичного захисту інтересів позичальника в суперечках з кредитною установою, то вони можуть бути наступними:
 
1. Відмова кредитної установи від своїх вимог в повному обсязі. Цей варіант може бути здійснено у  випадках невеликої заборгованості позичальника або у виняткових випадках (відсутність у позичальника будь-якого майна, вкрай низька ринкова вартість заставного майна, претензії третіх осіб на майно та ін.). Відмова також може бути в результаті ефективних дій юристів, наприклад, якщо їм вдасться затягнути судовий процес або запитати його таким чином, що він перейде в розряд безперспективних.
 
2. Домовитися з кредитною установою. Варто пам'ятати, що криза торкнулася не тільки позичальників, але і кредитних установ, тому практично всі вони готові йти на компроміс з позичальником, так як їм потрібні, насамперед, грошові кошти, а не майно. З практики варто відзначити, що деякі кредитні установи готові скоротити суму боргу до 60%, якщо позичальник погашає борг відразу. Однак для цього слід провести ряд «підготовчих» заходів, це пов'язано з судовим процесом, обсягом і оцінкою майна позичальника та іншими моментами.
 
3. Зменшення суми боргу. У випадку, якщо вдасться визнати договір недійсним або незаконним порядок нарахування процентів або штрафних санкцій, то сума боргу може бути істотно зменшена.
 
Описана вище процедура стягнення заборгованості з позичальника кредитних установою, містить велику кількість нюансів і винятків, розібратися в яких позичальникові самостійно буде дуже складно. Тому рекомендуємо вам не затягувати зі зверненням за допомогою до досвідченого юриста.