Наші послуги

Висновок до законопроекту про реструктуризацію валютних кредитів

Позиція ГО «ФІНІНФО» до проекту Закону України
«Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла
(іпотечні кредити)»
 
Загальна мета законопроекту є позитивною,  але деякі моменти законопроекту є декларативні та в цілому будуть заважати виконанню законопроекту та/або істотно звужують коло позичальників з огляду на наступне:
 
1.Стаття 2 законопроекту: станом на 1 січня 2014 року відсутня прострочена заборгованість за договором про надання іпотечного кредиту в іноземній валюті або така прострочена заборгованість погашена до моменту реструктуризації.
 
-не конкретизується з чого складається прострочена заборгованість (тіло, проценти, неустойка). Враховуючи, що майже у всіх позичальників є неустойка, то сума погашення досить суттєва. Також не вирішене питання заборгованості, по якій пройшли строки позовної давності;
 
-в розрізі 2,5 млн. така заборгованість розшифровується (загальна сума заборгованості за договором про надання іпотечного кредиту в іноземній валюті, включаючи заборгованість за основною сумою кредиту, відсотками, фіксованими виплатами, комісіями чи будь-якими іншими платежами)
 
 
Висновок: Така норма дасть банкам можливість зловживати та спекулювати на розмірі загальної  заборгованості, з огляду на те, що вона не чітко встановлена.
 
2.Враховуючи, що законопроект соціально спрямований, ми вважаємо, що процентна ставка повинна бути не змінною, тобто такою, яка встановлена в кредитному договорі.
 
3.Частина 4 ст. 3 Законопроекту, у разі невиконання позичальником своїх боргових зобов’язань за новим кредитним договором після проведення реструктуризації кредиту згідно з цим Законом та у разі, коли тривалість непогашеної простроченої заборгованості становить більше ніж 30 (тридцять) днів поспіль, банк (інша установа) в односторонньому порядку має право.
 
- Вказаний строк 30 днівневиправданомалий, аджевідповідно до Постанови від 25.01.2012 №23 «Про затвердженняПоложення про порядок формування та використання банками Українирезервів для відшкодуванняможливихвтрат за активнимибанківськимиопераціями»
 
Визначення стану обслуговування боргу боржником - юридичною особою(навіть для юридичних осіб строк більший, а фізична особа вважається споживачем, а тому заслуговую на збільшення строку)
Кількість календарних днів прострочення (уключно) Стан обслуговування боргу
 
від 0 до 7“високий”
від 8 до 30“добрий”
від 31 до 90“задовільний”
від 91 до 180“слабкий”
понад 180“незадовільний”
 
 
Крім цього, відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів», якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про надання споживчого кредиту, вимога кредитодавця втрачає чинність.
 
Висновок: прострочення в 30 днів є необґрунтованим та суперечить закону та підзаконних нормативних актів.
 
 
Таким чином, в цілому ми не можемо підтримати вказаний законопроект, оскільки він декларативний,  в деяких випадках суперечить принципам захисту прав споживачів та надає можливість банкам штучно відмовляти позичальникам у реструктуризації.
 
 
Майоров В.О. к.ю.н.               ____________________