Багато позичальників в процесі судового розгляду з банками до 2011 року отримали заборону виїзду за кордон в результаті задоволення клопотання банків про забезпечення позову шляхом заборони виїзду за кордон. З червня 2011 року така заборона не відповідає законодавству відповідно до Ухвали Верховного Суду України, який постановив, що суди не мають право встановлювати будь-які обмеження виїзду, як один з заходів забезпечення позову.

 

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису

911inua@gmail.com - задайте нам питання!
 
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!
 


Відповідно до ст. 360-7 ЦПК рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України.

  Багато позичальників в процесі судового розгляду з банками до 2011 року отримали заборону виїзду за кордон в результаті задоволення клопотання банків про забезпечення позову шляхом заборони виїзду за кордон. З червня 2011 року така заборона не відповідає законодавству відповідно до Ухвали Верховного Суду України, який постановив, що суди не мають право встановлювати будь-які обмеження виїзду, як один з заходів забезпечення позову.

ЧИТАЙТЕ СТАТТЮ: "Якщо відкрито виконавче провадження, що ви повинні знати та як діяти?"


   Відповідно до ст. 360-7 ЦПК рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України.

  Перелік заходів забезпечення позову визначено в ст.152 ЦПК.


  Серед видів такого забезпечення ст.152 ЦПК не передбачає вжиття судом тимчасового обмеження особи у виїзді за межі України.


   Відповідно до ст.33 Конституції право кожного вільно залишати територію України може бути обмежене лише законом.


   Підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон передбачені законом «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».


   Стаття 6 цього закону передбачає, що при наявності зазначених у цій нормі підстав для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон, громадянину може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта чи вилучено або затримано паспорт.


  Таким чином, враховуючи, що в Цивільному процесуальному кодексі відсутня правова норма, яка б надавала суду повноваження в порядку, передбаченому стст.151—153 ЦПК, застосувати такий захід забезпечення позову як тимчасове обмеження у виїзді за межі України у зв’язку з порушенням у суді цивільної справи, слід дійти висновку про те, що суди застосували зазначений спосіб забезпечення позову з порушенням норм Цивільного процесуального кодексу, виходячи за межі своїх процесуальних повноважень.


   Порушення судами зазначених вимог є порушенням принципу верховенства права, проголошеного Конституцією, та вимог ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо вирішення справи судом, встановленим законом, оскільки ухвала про забезпечення позову прийнята судом поза межами його компетенції, тому в розумінні цих норм не можна визнати, що ухвала постановлена «судом, встановленим законом".

ЧИТАЙТЕ СТАТТЮ: "Як провести реструктуризацію, якщо ви програли суд?"


   Відтак, враховуючи те, що основним принципом судочинства, закріпленим Конституцією, є законність, і що відповідно до ст.2 закону «Про судоустрій України», суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів суспільства і держави, при постановленні зазначених ухвал суди діяли всупереч нормам процесуального законодавства та поза межами своїх процесуальних повноважень, колегія суддів вважає, що відсутність законодавчого закріплення можливості касаційного оскарження таких ухвал не є перешкодою для їх перегляду в касаційному порядку, тому що заборона такого перегляду стосується ухвал, постановлених судом у межах своїх повноважень.   Таким чином, ви можете подати позовну заяву про скасування заходів забезпечення позову до суду і виграти справу. Про особливості заборони виїзду після 2011 року, яку наклав державний виконавець читайте у наступній частині.


Команда проекту www.mayorovgroup.com.ua

911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

 

 

 

АКТУАЛЬНІ СТАТТІ