Наші послуги

Визнали виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню

Ця стаття знадобиться тим, у кого банк намагається відібрати іпотечне майно шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса. Спір виник відносно наступної ситуації: між фізичною особою-позичальником та ПАТ Укрсоцбанк був укладений кредитний договір за умовами якого була надана іноземна валюта. В забезпечення виконання кредитного договору був укладений договір іпотеки і в іпотеку передана квартира. Внаслідок неповернення кредиту, банком був вчинений виконавчий напис нотаріуса, яким було звернено стягнення на цю квартиру.

 

Нами був підготовлений та поданий позов про визнання вказаного виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Судом першої інстанції позов був задоволений в повному обсязі. Апеляційна скарга банком не подавалася. Наша позиція по незаконності виконавчого напису полягала в наступному: 

1. Відповідачем стягнуті суми в виконавчому написі за період, за який частково пройшла позовна давність, що унеможливлює стягнення цих сум, обґрунтування чого полягає в наступному:
Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув.
Відповідно до ст. 258 ЦКУ Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені);
В виконавчому написі вказано, що період, за який здійснюється стягнення встановлений: з 05.02.2012р. по 01.02.2013р., а виконавчий напис вчинений 05.03.2013р. і заява про вчинення виконавчого напису подана цього ж дня, що підтверджується копією цієї заяви.
Тобто аналізуючи вищезазначені норми законодавства та обставини справи можна зробити висновок, що Відповідач мав право стягувати пеню за кредитним договором лише за період (05.03.2013р. – 1 рік = 05.03.2012р.) з 05.03.2012р. по 05.03.2013р., а відповідно стягувати платежі за період до 05.03.2012р. Відповідач права не мав. І тому за виконавчим написом незаконно стягнуті грошові кошти по пені за період з 05.02.2012р. по 05.03.2012р.

2. Виконавчий напис був вчинений з порушенням ст. 88 ЗУ «Про нотаріат» відповідно до якої Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та ст. 33 ЗУ «Про іпотеку» відповідно до якої У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.
Обгрунтування позиції відносно того, чому були порушені вказані норми законодавства, полягає в наступному:
В п. 10 узагальнення ВССУ від 07.02.2014р. про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій зазначено, що Належними доказами, які б підтверджували наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлювали розмір заборгованості, можуть бути первинні документи, оформлені відповідно до вимог ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (Закон № 996-XIV).
Потрібно зазначити, що нотаріусу не були надані документи, які відповідають ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та які підтверджують той факт, що грошові кошти надавалися (і надавалися в валюті передбаченій кредитним договором) і той факт, що грошові кошти не повернулися. Розрахунок заборгованості, який був наданий нотаріусу не відповідає вимогам вищевказаної норми законодавства та не підтверджує ні обставину отримання грошових коштів, ні валюту, яка була отримана за кредитним договором, ні розмір заборгованості за кредитним зобов’язанням, якщо така існує.

3. Виконавчий напис був вчинений з порушенням ст. 88 ЗУ «Про нотаріат» відповідно до якої Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та ст. 35 ЗУ «Про Іпотеку» відповідно до якої У разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги.
Потрібно зазначити, що ці норми законодавства були грубо порушені нотаріусом оскільки вимога від 19.04.2010р., яку банк подавав нотаріусу з заявою про вчинення виконавчого напису місить зовсім інші суми заборгованості ніж ті, які зазначені в заяві про вчинення виконавчого напису та в самому виконавчому написі. В вимозі від 19.04.2010р. містяться наступні суми грошових коштів: 3788, 57 доларів США – заборгованість по процентам та 2473, 89 грн., - заборгованість по пені, а в заяві про вчинення виконавчого напису та в виконавчому написі містяться: 68 882, 6 доларів США – сума заборгованості, що складається з 47 510, 71 доларів США – заборгованість по тілу кредиту, 18 387, 60 доларів США – заборгованість по процентам, 627, 15 доларів США – заборгованість по пені за прострочення сплати тіла кредиту та 2357, 15 доларів США - заборгованість по пені за прострочення сплати процентів. В порушення ст. 35 ЗУ «Про іпотеку» Відповідач не повідомляв іпотекодавця про вказані в виконавчому написі та заяві про вчинення виконавчого напису розміри заборгованості.

Також Потрібно зазначити, що вимога була отримана іпотекодавцем 27.04.2010р. і від цього дня до дня вчинення виконавчого напису пройшло майже 3 роки – період який би мав наштовхнути нотаріуса на думку, що суми заборгованості мали кардинально змінитися.

4. Виконавчий напис був вчинений з порушенням Постанови ВСУ від 02.07.2014р. по справі 6-79цс14, яко визначено наступну правову позицію: «Аналіз норм ст. 99 Конституції України, ст. ст.192, 533 ЦК України дає підстави для висновку про те, що незалежно від валюти боргу (тобто грошової одиниці, в якій визначена сума зобов’язання) валютою платежу, тобто засобом погашення грошового зобов’язання і його виконання є національна валюта України – гривня.Відповідно, у національній валюті України підлягають обчисленню і стягненню і інші складові грошового зобов’язання (пеня, штраф, неустойка, проценти) та виплати, передбачені ст. 625 ЦК України.»
Порушення цієї постанови полягає в тому, що виконавчим написом було стягнуто проценти та пеню, які обчислені в іноземній валюті – доларах США.

    

Захист клієнта здійснював партнер юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери» кредитний юрист, адвокат по кредитним спорам Роман Коротя.

рома сайт

 

Ви можете звернутися за номерами телефону:050-266-27-26 або 063-595-87-10, та записатися на консультацію по Вашій кредитній проблемі.

 

Нижче будуть надані для ознайомлення та використання копії судового рішення.

 

яким 1

яким 4