Наші послуги

Списали кредитний борг, позовна давність, Укрсоцбанк

Ця стаття знадобиться тим, хто хоче вийти із спору з кредитором з найменшими втратами. Якщо у вас виникають запитання: як списати кредитну заборгованість, як анулювати борг, як виграти суд у банка, як виграти суд в ПАТ Укрсоцбанк, як застосувати позовну давність, як виграти суд за позовною давністю, як вивести поручителя, як припинити поруку, як зберегти майно, то інформація в цій стаття вам знадобиться.

 

IMG 7158

 

До нас звернувся клієнт, на якого в суд подав ПАТ Укрсоцбанк. Між вказаним банком та нашим клієнтом був укладений кредитний договір, за яким були надані грошові кошти на купівлю автомобіля. Для забезпечення вказаного кредиту був укладений договір поруки. Банк просив стягнути з нашого клієнта – позичальника та поручителя заборгованість в розмірі 22 000 доларів США. Нами була написана заява про застосування позовної давності, в якій ми провели свої розрахунки заборгованості враховуючи строки позовної давності та просили зменшити розмір заборгованості з 22 000 доларів США до 5 305 гривень. Також нами від імені поручителя були подані заперечення, в яким була надана аргументація факту припинення поруки (для того щоб припинити поруку не обов’язково подавати відносно цього позов чи зустрічний позов, достатньо просто написати відносно цього заперечення).

 

Наша заява про застосування позовної давності була задоволена в повному обсязі і суд зменшив розмір заборгованості з 22 000 доларів США до 5 305 гривень. Також були задоволені заперечення поручителя і порука була припинена. Наша позиція полягала в наступному:

Якщо виходити з того, що спірне кредитне зобов’язання підлягає виконанню сплатою щомісячних платежів і якщо дивитися через призму вказаних вище норм права на спір який виник за кредитним договором № 40.29-34/397 від 12.09.2006р., та враховувати що Позивач звернувся до суду 11.08.2015р., що підтверджується відміткою на позовній заяві, то виходить, що боржник має платити суму грошових коштів по тілу кредиту за період з 11.08.2012р. (дата яка з’являться внаслідок віднімання 3 років від дня звернення до суду) по 11.09.2012р., (закінчення загального строку виконання кредитного зобов’язання) – тобто платіж, який мав бути сплачений 11.09.2012р. – 271,00 долар США, що за курсом ПАТ «Укрсоцбанк» станом на 17.11.2014р. (дату розрахунку позивачем заборгованості) становить 4 173,4 грн. (курс гривні по відношенню до долара США становить 15,4 грн за 1 долар). Вказана вище сума заборгованості вирахувана згідно графіку платежів, який знаходиться на 1 аркуші кредитного договору.

Якщо аналізувати, враховуючи строки позовної давності, ситуацію по процентам за користування коштами, то виходить наступний стан речей:
Сума на яку нараховують проценти – 4 173,4 грн;
Період за який рахуються проценти – з 11.08.2012р. (дата, яка визначена шляхом віднімання 3 років з дня звернення до суду) по 16.11.2014р. (дата, до якої згідно розрахунку заборгованості нараховані проценти), тобто днів:
з 11.08.2012р. по 11.08.2013р. - 365 днів;
з 12.08.2013р. по 12.08.2014р. - 365 днів;
з 13.08.2014р. по 16.11.2014р. – 95 днів.
Загальна кількість днів – 825 днів
Процент за користування, який визначений кредитним договором – 12% річних.
Розрахунок за період з 11.08.2012р. по 11.08.2013р.: 4 173,4 грн * 12 % = 500,81 грн;
Розрахунок за період з 12.08.2013р. по 12.08.2014р.: 4 173,4 грн * 12 % = 500,81 грн;
Розрахунок за період з 13.08.2013р. по 16.11.2014р.: 4 173,4 грн * 12 % * 95 днів / 365 днів = 130,35 грн;

Тобто боржник має платити суми грошових коштів по процентам за користування в розмірі 500, 81 грн., + 500, 81 грн., + 130, 35 грн., = 1 131,97 грн.

Що стосується стягнення пені за прострочення сплати тіла кредиту та пені за прострочення процентів за користування кредитом, то потрібно зазначити, що вказані суми грошових коштів взагалі не підлягають стягненню виходячи з наступного обґрунтування: вказані суми відповідно до п. 4.4 кредитного договору можуть нараховуватися кредитором лише протягом року після закінчення строку виконання зобов’язання, а оскільки кінцевий строк виконання зобов’язання закінчився 11.09.2012р., то можна зробити висновок, що пеня могла нараховуватися кредитором лише до 11.09.2013р. і відповідно після цієї календарної дати вона не могла нараховуватися.
Враховуючи, що кредитор звернувся до суду 11.08.2015р., то можна зробити висновок, що лише з 11.08.2014р. по 11.08.2015р., він має право стягувати пеню (п.1, ч. 2, ст. 258 ЦКУ - строк позовної давності на стягнення пені 1 рік), а враховуючи, що за цей період пеня не нараховувалася враховуючи п. 4.4 кредитного договору, то як наслідок і стягуватися вона не може.

Отже, сума заборгованості, яка має бути стягнута з Відповідача становить: 4 173, 4 грн + 1 131,97 грн. = 5 305, 37 грн.

 

Позиція з приводу припинення поруки полягає в наступному: 

Аналізуючи договір поруки, а саме п. 4.2 в якому зазначено, що цей договір діє до остаточного виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань та Постанову ВСУ від 21.05.2012р. по справі №6-48цс11, яка визначає що встановлення в договорі поруки умови про дію поруки (договору) до повного виконання кредитного зобов’язання не є встановлення строку поруки оскільки ст. 251, 252 ЦКУ визначають, що строк має бути встановлений чіткою календарною датою, можна зробити висновок, що строк поруки в договорі поруки не встановлений (він не визначений чіткою календарною датою) і тому застосуванню підлягає вказана вище норма законодавства.
Вказана вище норма законодавства має бути застосована та має стати підставою для відмови в задоволенні позову відносно поручителя виходячи з того, що всі умови вказані в цій нормі мають місце в нашій ситуації, а саме кредитор не пред’являв до поручителя позовну вимогу протягом терміну 6 місяців з 11.09.2012р. (відповідно до п. 1.1.2 кредитного договору саме ця дата є кінцевим строком виконання основного зобов’язання), та не пред’являв позовну вимогу протягом 6 місяців з іншого терміну виконання основного зобов’язання, який міг настати раніше ніж 11.09.2012р. - якщо банк застосував механізм дострокового виконання кредитного зобов’язання в повному обсязі.
Позовна вимога була пред’явлена аж 11.08.2015р. – через майже 3 роки після закінчення визначеного кредитним договором строку виконання кредитного зобов’язання.
Відповідно до постанови ВСУ від 17.09.2014р. по справі № 6-53цс14 в розумінні ч.4 ст 559 ЦКУ до поручителя має пред’являтися саме позовна вимога.

Поручитель,  виходячи з вказаних вище обставин, які свідчать про припинення поруки, бажає захистити свої права не у спосіб пред’явлення зустрічного позову про припинення поруки, а у спосіб викладення аргументації про припинення поруки у письмових заперечення - цього достатньо для відмови у задоволенні позову відносно поручителя, що відображено в постанові ВСУ від 17.09.2014р. по справі № 6-170цс13: «Також треба зазначити, що звернення до суду після спливу передбаченого частиною четвертою статті 559 ЦК України шестимісячного строку є підставою для відмови в позові у зв’язку з припиненням права кредитора на задоволення своїх вимог за рахунок поручителя.»

 

Правову допомогу клієнту надавав партнер юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери», кредитний юрист Роман Коротя.

рома сайт

 

Якщо Ви боржник по кредиту і на Вас банк подав до суду, зверніться за номерами телефону: 050-266-27-26 або 063-595-87-10 та отримайте консультацію від адвокатів по кредитам.

 

 

Нижче будуть надані для ознайомлення та використання фотокопії відповідного судового рішення.

сер 1

сер 4