Наші послуги

Виграли судовий процес та скасували виконавчий напис нотаріуса – Кредитні ініціативи

      Ця стаття знадобиться тим, у кого колектори намагаються відібрати іпотеку. Якщо у вас виникають запитання: як виграти суд у колекторів, як виграти суд у ТОВ Кредитні ініціативи, як визнати виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, як скасувати виконавчий напис нотаріуса, як припинити звернення стягнення на предмет іпотеки, що робити в ситуації коли колектори відбирають квартиру, то інформація в цій стаття вам знадобиться.

IMG 7158

    Спір виник відносно наступної ситуації: між фізичною особою-позичальником та ПАТ Сведбанк був укладений кредитний договір за умовами якого були надані долари США. Через деякий час ПАТ Сведбанк передав право вимоги за кредитним договором шляхом укладення договору факторингу ТОВ Вектор плюс, яка в свою чергу передала борг ТОВ Кредитні ініціативи. Після цього вказані колектори розпочали процедуру стягнення боргу через всі можливі схеми. Однією з таких схем стало вчинення виконавчого напису нотаріуса, яким звернули стягнення на предмет іпотеки – квартиру. Виконавчий напис був поданий до виконавчої служби і розпочалося відібрання нерухомості.

      Нами був підготовлений та поданий позов про скасування вказаного виконавчого напису. Посилання в позові зокрема здійснювалися на порушення закону про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, на факт вчинення виконавчого з пропуском строків давності, на відсутність у кредитних ініціатив статусу кредитора та ін..

      Суд першої та апеляційної інстанції позов про скасування виконавчого напису нотаріуса задовольнив та визнав таким, що не підлягає виконанню спірний виконавчий напис.

     Нижче будуть надані для ознайомлення та використання фотокопії відповідного судового рішення, а також документи, які нами подавалися.

       Партнери Юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери», антиколектори Роман Коротя та Шворак Анна захищали позичальника, надавали йому юридичну допомогу та представляли його інтереси в судовому процесі з ТОВ Кредитні ініціативи.

   рома сайт                    аня сайт

     Якщо Ви боржник по кредиту і у Вас дістали колектори, зверніться за номером телефону: 050-266-27-26, та отримайте безкоштовну консультацію від антиколектора.

1

2

3

4

5

     6

    7

8

9

10

До Броварського міськрайонного суду Київської області
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2

 

Позивач: ________________________________________________

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кредитні ініціативи»
07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 14

Третя особа: Приватний нотаріус КМНО
Матвеєв Володимир Адольфович
04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 53/55, оф. 2

Позов немайнового характеру

Позовна заява
Про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

Позовна заява подається до Броварського міськрайонного суду виходячи з того, що Деснянський районний суду м. Києва повернув позовну заяву, оскільки вона була подана не за підсудністю.
Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, в своїй постанові № 5 від 30.03.2012р. – п. 6, визначив, що При пред’явленні позову про визнання виконавчого напису про звернення стягнення на предмет іпотеки/застави таким, що не підлягає виконанню, а також позову про визнання недійсним кредитного договору, договорів іпотеки, застави, поруки без застосування наслідків їх недійсності розмір судового збору обчислюється із ставок, встановлених законом за подання до суду позовної заяви немайнового характеру, оскільки такі вимоги не є майновими та не підлягають грошовій оцінці. При цьому підлягає застосуванню положення частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» при пред’явленні позову споживачем.
Відповідно до ч. 3 ст 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» (на яку йде посилання в п. 6 вищевказаної постанови) Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.
Виходячи з цих норм законодавства Позивач і не сплачувала судовий збір за подання цієї позовної заяви, оскільки вона являється споживачем банківських послуг.

21.07.2014р. приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу Матвеєвим Володимиром Адольфовичем був вчинений виконавчий напис, яким було звернено стягнення на предмет іпотеки: квартиру ____, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Маяковського______
Потрібно зазначити, що вказаний виконавчий напис був вчинений з порушенням норм законодавства і є всі підстави визнання його таким, що не підлягає виконанню, обґрунтування чого полягає в наступному:

1. Кредитор за зобов’язанням іпотеки (іпотеко держатель) не мав права звертати стягнення на предмет іпотеки оскільки на реалізацію його права на звернення стягнення на предмет іпотеки вже сплив строк позовної давності, обґрунтування чого полягає в наступному:
Відповідно до ст. 261 ЦКУ За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання.
Потрібно зазначити, що в спірному зобов’язанні іпотеки (саме з приводу виконання зобов’язання іпотеки, а не про виконання кредитного зобов’язання і вчинявся виконавчий напис) строк його виконання не визначений, що підтверджується договором іпотеки, який додається.

Позиція відносно того, коли у кредитора за зобов’язанням іпотеки виникає право пред’явити вимогу про його виконання знаходиться в Постанові Верховного Суду України від 23.04.2014р. (6-26цс14), яка є обов’язковою для всіх суб’єктів суспільних відносин відповідно до ст. 360-7 ЦПКУ та яка додається до апеляційної скарги.
Зокрема в цій постанові визначені наступні висновки (правова позиція сформульована вкінці постанови) , які стосуються нашої ситуації:
«В силу іпотеки право іпотекодержателя одержати задоволення за рахунок заставленого майна виникає не з моменту укладення ним договорів кредиту чи іпотеки, а у разі порушення боржником своїх зобов’язань»

Зобов’язання іпотеки було порушено 18.06.2009р., Дана обставина підтверджується тим обґрунтуванням, що іпотекодержателем направлялося боржнику повідомлення про зміну умов кредитного договору (вимога про повне виконання кредитного зобов’язання внаслідок істотного порушення боржником кредитного зобов’язання), в якому вказувалося що боржник зобов’язаний ПОВНІСТЮ виконати кредитне зобов’язання і строк виконання кредитного зобов’язання змінений. До позовної заяви також додаються копія позовної заяви (з відміткою про прийняття судом) про стягнення заборгованості за цим кредитним договором, яка є наслідком невиконання вимоги про повне виконання кредитного зобов’язання та рішення суду ухвалене за наслідками розгляду вказаної позовної заяви. Ці документи також підтверджують, що кредитне зобов’язання істотно було порушене ще 18.06.2009 року.

Виконавчий напис був вчинений 21.07.2014р., а тому строк позовної давності на звернення стягнення на предмет іпотеки визначений ст. 257 ЦКУ - 3 роки сплив і відповідно кредитор вже не мав права звертатися з заявою про вчинення виконавчого напису. Останнім днем коли кредитор мав право звертатися з заявою про вчинення виконавчого напису був 18.06.2012р.
Відповідно до ст. 262 ЦКУ Заміна сторін у зобов'язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності.

2. Вчинення виконавчого напису та таким чином звернення стягнення на предмет іпотеки прямо порушує норми ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», який діяв на момент вчинення виконавчого напису. Вказаним законом забороняється звернення стягнення на предмет іпотеки. Спірне іпотечне майно повністю підпадає під дію цього законну.

3. Особа, яка подавала заяву про вчинення виконавчого напису – ТОВ «Кредитні ініціативи», не є кредитором за спірним іпотечним зобов’язанням.

4. Договір іпотеки, виходячи з якого Відповідач подавав заяву про вчинення виконавчого напису, є нікчемним в силу ст. 220 ЦКУ відповідно до якої «у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.»
Потрібно зазначити, що спірний договір іпотеки не весь був нотаріально посвідчений, що підтверджується самим договором.
Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про іпотеку» Іпотечний договір укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис вчинений 21 липня 2014 року приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу Матвеєвим Володимиром Адольфовичем, який був зареєстрований в реєстрі за номером 1662 та яким було звернено стягнення на предмет іпотеки: квартиру № __, зо знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, ___
2. Звільнити Позивача від сплати судового збору.

Додатки:
1. Копія договору іпотеки;
2. Постанова ВСУ (для суду);
3. Копія виконавчого напису;
4. Копія позовної заяви;
5. Копія повідомлення про зміну умов кредитного договору;
6. Копії документів, які підтверджують факт відправлення та отримання повідомлення;
7. Копія заочного рішення.
8. Закон про мораторій - Витяг з офіційного сайту Верховної Ради України (для суду).
9. Ухвала Деснянського районного суду м. Києва від 27.08.2014 року.

Коротя Р.О. _________________ 18.08.2014р.

До Броварського міськрайонного суду Київської області

Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2

Позивач: ________________________________________________

Представник: Коротя Роман Олександрович

04116, м. Київ, вул. Шулявська, 5, оф.2

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю

 «Кредитні ініціативи»

07400,  Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 14

Третя особа: Приватний нотаріус КМНО

Матвеєв Володимир Адольфович

04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 53/55, оф. 2

Пояснення

 Відносно головної підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконання – пропуску строку позовної давності

      В провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться справа за позовом _____________________________ до ТОВ «Кредитні ініціативи про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

      Представник Позивача бажає надати пояснення відносно головної підстави для задоволення позову – звернення відповідачем з заявою про вчинення виконавчого напису після спливу строку позовної давності. Це пояснення полягає в наступному:

     

     Відповідач звернувся з заявою про вчинення виконавчого напису, яким було звернено стягнення на предмет іпотеки, після спливу строку позовної давності, що забороняється п. 7, ч. 11, ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», відповідно до якого Кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув.

     Обгрунтування пропуску вказаного вище строку полягає в наступному:

     Норма законодавства, яка визначає момент з якого починає свій перебіг строк позовної давності за вимогою про виконання іпотечного зобов’язання – п. 2, ч. 5 ст. 261 Цивільного кодексу України відповідно до якої За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання.Саме ця норма підлягає застосуванню оскільки в іпотечному зобов’язанні строк його виконання не визначений.

     Якщо застосовувати цю норму законодавства до обставин, які стосуються цієї справи, то виходить що початок перебігу позовної давності на звернення стягнення на предмет іпотеки розпочався 28 червня 2009р., оскільки ця дата була визначена кредитором як строк настання виконання кредитного зобов’язання у повному обсязі, і можна зробити висновок, що саме з цього дня, у випадку невиконання кредитного зобов’язання, і виникло у іпотеко держателя право пред’явити вимогу про виконання іпотечного зобов’язання. Доказом зміни строку виконання кредитного зобов’язання у повному обсязі є копія повідомлення про зміну умов кредитного договору, яка додається.

    Норма законодавства, яка визначає тривалість строку позовної давності в межах якого іпотеко держатель може звернутися з вимогою про виконання іпотечного зобов’язання  - ст. 257 ЦКУ відповідно до якої Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

     Якщо застосовувати цю норму законодавства до обставин, які стосуються цієї справи, то виходить, що іпотеко держатель міг звертатися з вимогою про виконання іпотечного зобов’язання лише з 28.06.2009р. по 28.06.2012р., а виконавчий напис був вчинений аж 21.07.2014р. – тобто після спливу строку позовної давності.

     Потрібно зазначити, що строк позовної давності за договором іпотеки не збільшений, а тому до вимоги про виконання іпотечного зобов’язання встановлюється позовна давність саме в розмірі 3 роки.

    Відповідно до ст 262 ЦКУ Заміна сторін у зобов'язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності.

      На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

  1. Надати детальний правовий аналіз цим поясненням та ухвалити правосудне, законне та обґрунтоване рішення.

Додатки:

  1. Копія повідомлення про зміну умов кредитного з доказами його відправлення.

Коротя Р.О.                           _________________                          19.02.2015р.

До Броварського міськрайонного суду Київської області
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2

Позивач: _____________________________________________

 

Представник: Коротя Роман Олександрович
04116, м. Київ, вул. Шулявська, 5, оф.2

Представник: Шворак Анна Ростиславівна
04116, м. Київ, вул. Шулявська, 5, оф.2

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кредитні ініціативи»
07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 14

Третя особа: Приватний нотаріус КМНО
Матвеєв Володимир Адольфович
04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 53/55, оф. 2

Суддя: Пухна О.М.

Письмові судові дебати

В провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться справа за позовом __________________________ до ТОВ «Кредитні ініціативи про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
У зв’язку з тим, що на судове засідання, яке призначено на 12.03.2015р., призначені судові дебати та у зв’язку з тим, що як позивач так і представники позивача будуть відсутні на цьому судовому засіданні, до суду подаються письмові судові дебати, в яких тезисно та коротко описані підстави для задоволення позову.
Отже підставами для задоволення позову є:

1. (ГОЛОВНА ПІДСТАВА): Відповідач звернувся з заявою про вчинення виконавчого напису, яким було звернено стягнення на предмет іпотеки, після спливу строку позовної давності, що забороняється п. 7, ч. 11, ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», відповідно до якого Кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув.
На минулому судовому засідання Суд запитував яке значення має позовна давність якщо Відповідач не звертався до суду, а вчинив виконавчий напис, а позовну давність можна заявляти якщо має місце звернення до суду. Надаючи відповідь на це запитання, зазначу наступне: якщо б відповідач звертав стягнення на предмет іпотеки шляхом подання відповідного позову, то Позивач за цією справою подала б відповідну заяву про застосування позовної давності, а оскільки Відповідач вирішив звертати стягнення на предмет іпотеки в позасудовий спосіб і думка Позивача по цій справі взагалі не запитувалася (позивач навіть не знала, що подана заява про вчинення виконавчого напису), то відповідно і не могла бути подана заява про застосування позовної давності, ТА ВОНА Й НЕ ПОВИННА БУЛА ПОДАВАТИСЯ ОСКІЛЬКИ П. 7 Ч. 11 СТ.11 ЗУ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» ЧІТКО ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАБОРОНУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПОЗАСУДОВИХ ЗАСОБІВ ВИМОГИ ВИКОНАННЯ ІПОТЕЧНОГО ЗОБОВЯЗАННЯ, ЧИМ І Є ВИКОНАВЧИЙ НАПИС, ЯКЩО ПРОЙШОВ СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ.
Можна стверджувати, що позовна давність в таких випадках має застосовуватися автоматично, що узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, яка викладена в постанові по справі №6-126цс13 від 20.11.2013р.: «Пункт 7 частини 11 статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», яким кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув, у системному зв’язку з самою частиною 11 статті 11 зазначеного Закону стосується позасудового порядку повернення споживчого кредиту і спрямований на те, щоб встановити судовий контроль за вирішенням таких вимог кредитодавця з метою захисту прав споживача як слабшої сторони договору споживчого кредиту».
Обгрунтування пропуску вказаного вище строку полягає в наступному:
Норма законодавства, яка визначає момент з якого починає свій перебіг строк позовної давності за вимогою про виконання іпотечного зобов’язання – п. 2, ч. 5 ст. 261 Цивільного кодексу України відповідно до якої За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Саме ця норма підлягає застосуванню оскільки в іпотечному зобов’язанні строк його виконання не визначений.
Якщо застосовувати цю норму законодавства до обставин, які стосуються цієї справи, то виходить що початок перебігу позовної давності на звернення стягнення на предмет іпотеки розпочався 28 червня 2009р., оскільки ця дата була визначена кредитором як строк настання виконання кредитного зобов’язання у повному обсязі, і можна зробити висновок, що саме з цього дня, у випадку невиконання кредитного зобов’язання, і виникло у іпотеко держателя право пред’явити вимогу про виконання іпотечного зобов’язання. Доказом зміни строку виконання кредитного зобов’язання у повному обсязі є копія повідомлення про зміну умов кредитного договору, яка подана на минулому судовому засіданні.
Норма законодавства, яка визначає тривалість строку позовної давності в межах якого іпотеко держатель може звернутися з вимогою про виконання іпотечного зобов’язання - ст. 257 ЦКУ відповідно до якої Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Якщо застосовувати цю норму законодавства до обставин, які стосуються цієї справи, то виходить, що іпотеко держатель міг звертатися з вимогою про виконання іпотечного зобов’язання лише з 28.06.2009р. по 28.06.2012р., а виконавчий напис був вчинений аж 21.07.2014р. – тобто після спливу строку позовної давності.
Потрібно зазначити, що строк позовної давності за договором іпотеки не збільшений, а тому до вимоги про виконання іпотечного зобов’язання встановлюється позовна давність саме в розмірі 3 роки.
Відповідно до ст 262 ЦКУ Заміна сторін у зобов'язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності.

2. Відповідач подав заяву про вчинення виконавчого напису, а останній був вчинений третьою особою під час дії ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», який забороняє звернення стягнення іпотечне майно.
На глибоке переконання представника позивача вказаний вище закон забороняє саме звернення стягнення на предмет іпотеки, а не зокрема виконання виконавчого документу про звернення стягнення, оскільки ст. 33 ЗУ «Про іпотеку» передбачає, що звернення стягнення на предмет іпотеки може мати місце за рішенням суду, за виконавчим написом нотаріуса та в позасудовий порядок, а закон про мораторій передбачає саме «заборону на стягнення», що в розрізі ст. 33 ЗУ «Про іпотеку» тлумачиться як заборону на звернення стягнення та як наслідок заборону на вчинення виконавчого напису, а не його виконання.

3. Договір іпотеки, виходячи з якого Відповідач подавав заяву про вчинення виконавчого напису, є нікчемним в силу ст. 220 ЦКУ відповідно до якої «у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.»
Потрібно зазначити, що спірний договір іпотеки не весь був нотаріально посвідчений – був посвідчений лише 1 та останній аркуш, а аркуші, які знаходяться між 1 та останнім не є нотаріальними бланками та не є посвідченими і у зв’язку з цим існує можливість у кредитора за іпотечним зобов’язанням змінювати зміст тих аркушів, які не були посвідчені.
Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про іпотеку» Іпотечний договір укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

4. Як вбачається з документів, які надійшли від нотаріуса до суду, ці документи подані з порушенням законодавства, а саме з порушенням наступних норм:
Ст. 87 ЗУ «Про нотаріат» відповідно до якої Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.
Ст. 88 ЗУ «Про нотаріат» відповідно до якої Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.
Ст. 33 ЗУ «Про іпотеку» відповідно до якої У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.
Ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідно до якої Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Ст. 237 ЦКУ відповідно до якої Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
Порушення вказаних вище норм полягає в наступному:
1. Відповідач в порушення ст. 87, 88 ЗУ «Про нотаріат», ст. 33 ЗУ «Про іпотеку» та ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не надав нотаріусу первинних облікових документів, які підтверджують факт видачі кредитних грошових коштів – заява на видачу готівки чи виписки з рахунку та первинних облікових документів, які підтверджують факт невиконання кредитного зобов’язання – виписки з рахунку. Натомість був наданий розрахунок заборгованості, який є одностороннім відображенням певних сум, зацікавленою особою – Відповідачем.
2. В порушення ст. 87, 88 ЗУ «Про нотаріат» відповідач не надав нотаріусу договори відступлення права вимоги за кредитним та іпотечним зобов’язаннями, а також додаткові угоди до цих договорів – маються на увазі договори відступлення укладені між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Вектор Плюс» та між ТОВ «Вектор Плюс» та ТОВ «Кредитні ініціативи». Відсутність вказаних документів в матеріалах виконавчого провадження нотаріуса свідчить про неподання документів, які свідчать про безспірність заборгованості та про ненадання документів, які підтверджують у Відповідача статус кредитора.
3. Представник Відповідача в порушення ст. 87, 88 ЗУ «Про нотаріат» та ст. 237 ЦКУ не надав нотаріусу доказів, які свідчать про наявність в нього права діяти від імені Відповідача та вчиняти від його імені дії, які створюють, змінюють або припиняють права та обов’язки Відповідача. Натомість нотаріусу була подана довіреність на ПАТ «Альфа банк», яке не має зобов’язальних відносин в розумінні ЦКУ ні з Позивачем ні з Відповідачем.

На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Задовольнити позов _______________________________ до ТОВ «Кредитні ініціативи» про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
2. У зв’язку з тим, що всі пояснення вже наданні, а докази досліджені, розглядати справу за відсутності позивача та її представників.
3. Надати детальний правовий аналіз головній підставі для задоволення позову – звернення з заявою про вчинення виконавчого напису після спливу строку давності.

Коротя Р.О. _________________ 11.03.2015р.

Шворак А.Р. _________________ 11.03.2015р.