Наші послуги

Зустрічний позов по кредитному спору

До Подільського районного суду м. Києва
04071.м. Київ, вул.. Хорива, 21

 

Позивач за зустрічним позовом (Відповідач-1 за первісним позовом):
___________________________________________________________

 

Представник: Коротя Роман Олександрович
04116, м. Київ, вул. Шулявська, 5, оф.2

 

Відповідач за зустрічним позовом (Позивач за первісним позовом )
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект»
04070, м. Київ, вул.. Іллінська, 8, під’їзд 4

 

Третя особа 1 (Відповідач 2 за первісним позовом):
________________________________________________________

Позов немайнового характеру

Korotya ukr

Зустрічна позовна заява
про визнання недійсним та неукладеним кредитного
договору


Потрібно зазначити, що Позивач, який відповідно до ст. 1, 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» є споживачем банківських послуг, не сплачує судовий збір за подання даного позову керуючись п.5 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ № 5 від 30.03.2012р. відповідно до якого від сплати судового збору за подання позовів, апеляційної/касаційної скарги у спорах, що виникають із кредитних правовідносин, споживачі відповідно до ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» звільнені лише в разі, якщо вони виступають у процесуальному статусі позивачів. Відповідно до ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.
В провадженні Подільського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за позовом ТОВ «Кей-Колект» до ____________________________________________________ про стягнення заборгованості за кредитним договором №11 та процентів, нарахованих за користуванням кредитом.
26.09.200_ року між ПАТ «УкрСиббанк» та _______________________________________ було підписано Договір про надання споживчого кредиту № 11 відповідно до умов якого останньому мало бути надано кредит в іноземній валюті на споживчі цілі на загальну суму 69 000 дол. США 00 центів, терміном до 26.09.2018 року.
Потрібно зазначити, що вказаний договір є недійсним та неукладеним, обґрунтування чого полягає в наступному:
Відповідно до ст. 638 ЦКУ Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Що стосується тих умов, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, то потрібно зазначити, що в кредитному договорі відсутні наступні істотні умови визначені законодавством:
• Строк дії договору – ст. 631 ЦКУ та п. 7 ч.1 ст. 6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». В кредитному договору відсутній строк дії договору взагалі.
• Право дострокового повернення кредиту – п.4, ч. 4, ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»;
• Детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача (у процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту – п.2, ч. 4, ст 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»;
• Умови дострокового розірвання договору – п. 6, ч. 4, ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»
• Порядок зміни і припинення дії договору - п. 8 ч.1 ст. 6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
• Права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору - п. 9 ч.1 ст. 6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
Також потрібно зазначити, що визнанню недійсним підлягають п. 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 кредитного договору, які вказують, на те що сторони кредитного договору підписуючи його вважаються такими, що підписали також певні правила. В цих правилах відображений строк дії договору - одна із істотних умов кредитного договору, на відсутність якої і йде посилання, але потрібно зазначити, що вказані правила не були підписані позичальником, що має наслідком порушення наступних норм законодавства України:
Отже, правила мали бути підписані позичальником, що не мало місце і в силу вказаних вище норм права, пункти договору, які вказують на те, що правила розповсюджують свою дію на Позичальника без їх підписання позичальником, є нікчемними.
Аналогічної позиції також притримується Верховний Суд України, який визначає, що не підписані Позичальником правила кредитування, в яких визначені певні умови кредитного зобов’язання, не встановлюють для Позичальника обов’язки боржника визначені в цих правилах та не мають до нього правового відношення взагалі. Вказана позиція відображена в постанові ВСУ від 11.02.2015р. по справі № 6-240цс14, яка додається.
На підставі вищезазначеного,


ПРОСИМО:
1. Вимоги за зустрічним позовом об’єднати в одне провадження з первісним позовом.
2. Визнати недійсним п. 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 кредитного договору №11 від 26.09.200_ року підписаного між ПАТ «Укрсиббанк», правонаступником якого визначає себе ТОВ «Кей-Колект» та _________________________________________.
3. Визнати недійсним кредитний договір №11 від 26.09.200_ року підписаного між ПАТ «Укрсиббанк», правонаступником якого визначає себе ТОВ «Кей-Колект» та _____________________________________.
4. Визнати неукладеним кредитний договір №11 від 26.09.200_ року підписаного між ПАТ «Укрсиббанк», правонаступником якого визначає себе ТОВ «Кей-Колект» та ______________________________________.
5. Звільнити Позивача за зустрічним позовом від сплати судового збору.


Додатки:
1. Копії позовної заяви для осіб, які беруть участь у справі.
2. Постанова ВСУ (для суду).


Коротя Р.О. _______________ 30.06.201_р.